Lith 520 Topics in Historical Lithuanian Linguistic

Kirilikos abėcėlės taikymas lietuvių kalbai 1864–1904 m.

Fall 2006, Giedrius Subačius

Tuščia kirilikos lentelė.

Kauno gubernijos žemėlapis

 

1 savaitė: / 2006 08 29 / Įvadas

2 savaitė: / 2006 09 05 / Chronologija. Klasifikacija / Užduotis.

3 savaitė: / 2006 09 12 / Stanislovas Mikuckis, Laurynas Ivinskis ir Tomas Žilinskis / Užduotis.

4 savaitė: / 2006 09 19 / Jonas Krečinskis / Užduotis.

5 savaitė: / 2006 09 26 / Motiejus Valančius, Ivanas Šulginas, Jonas Juška / Užduotis.

6 savaitė: / 2006 10 03 / Eduardas Volteris ir dar kartą <j>. Rusų valdininkų požiūris į kirilikos įvedimą / Užduotis.

7 savaitė: / 2006 10 10 / Bialobžeskio Išguldymai Šventų Evangelijų 1, 2, 3 ir 4 dalys, 1869–1870. Jeronimas Račkauskis, Kalikstas Kasakauskis, Otonas Praniauskas, Juozas Dovydaitis, R. Stakėnas, A. Beresnevičius / Užduotis.

8 savaitė: / 2006 10 17 / Kazimiero Lelio knyga siuvėjams ir Ipolito Liutostanskio beletristika. Jono Krizostomo Gintilos hebraistika / Užduotis.

9 savaitė: / 2006 10 24 / / Užduotis.

10 savaitė: / 2006 10 31 / Tekstai su <j>. Bendrinės kalbos poveikis lietuviškai kirilikai. / Užduotis.

11 savaitė: / 2006 11 07 / Pasaka apie auksinę žuvelę; Sirvydas. Bendrinės kalbos poveikis lietuviškai kirilikai.  Užduotis.

12 savaitė: / 2006 11 14 / Aleksandras Luotis, Trumpas Katechizmas (1874). Kaširinas (?) / Užduotis./

13 savaitė: / 2006 11 21 / Slaptos bendrinės kalbos radimasis. Augusto Šleicherio (1856) ir Friedricho Kuršaičio (1876) gramtikos / Užduotis.

14 savaitė: / 2006 11 28 / Aušra. Varpas. Antano Baranausko ir Kazimiero Jauniaus gramatikos./ Užduotis.

15 savaitė: / 2006 12 05 / Kazimiero Kristupo Daukšos (?) ir Jono Jablonskio (1901) gramatikos / Užduotis.