Užduotis

LITH 520, Topics in Historical Lithuanian Linguistics

10 savaitė  Lietuvių kalbos kirilika. Tekstai su <j>. Bendrinės kalbos poveikis lietuviškai kirilikai.

 

1. Kursinio darbo problemų aiškinimasis.

2. Tekstai su <j>. ИСТОРИЯ ШВЕНТА (1896), ЛИТОВСКАЯ ГРАММАТИКА (Litovskaja grammatika) (1891).

3. Šykopo (Kuršaičio gramatikos poveikis).