Užduotis

LITH 520, Topics in Historical Lithuanian Linguistics

11 savaitė  Lietuvių kalbos kirilika. Pasaka apie auksinę žuvelę; Sirvydas. Bendrinės kalbos poveikis lietuviškai kirilikai.

 

Tekstai:

1. Пасака апе жувиника ир жувеле. Сувалки. Типографiя Б. Бринмана. 1902.

2. Stanislovas Mikuckis, ЛИТОВСКАЯ ХРЕСТОМАТIЯ ИЗЪ СОЧИНЕНИЯ КОНСТАНТИНА ШИРВИДА „Пунктай сакиму Дѣво жоджьо“, Варшавскiя унтверситетскiя извѣстiя 3, Варшава, Въ типографiи Ивана Носковскаго, 1876, 1–24. Palyginti su Špechto 1929 metais išleistu Konstantino Sirvydo Punktų sakymų leidimu.

 

Skaityti:

1. Rusiški tekstai apie lotyniškų raidžių draudimo panaikinimą (p. 94–109; 190–197; 220–241) .

2. GS, „The Influence of Clandestine Standard Lithuanian in the Latin Alphabet on the Official Lithuanian in Cyrillic Letters (1864–1904)“.

3. Jurgita Venckienė, Disertacijos I dalis. Tarmės bendrinei kalbai pasirinkimas.

 

Kursinio darbo problemų aiškinimasis.