Užduotis

LITH 520, Topics in Historical Lithuanian Linguistics

12 savaitė  Lietuvių kalbos kirilika. Aleksandras Luotis. Kaširinas (?)

 

Tekstai:

1. Aleksandras Luotis, Trumpas Katechizmas (1874). Palyginti su Valančiaus Трумпасъ Катехизмасъ (1865).

2. Kaširinas (?), Русишкасъ моксласъ делъ летувинику.

 

Skaityti:

1. GS, „Filologinis Aleksandro Luočio salto: Трумпасъ Катехизмасъ (1865) verčiamas Trumpu Katechizmu (1874)“, Baltistica 41(2), 2006 (spausdinama).

2. Изъ переписки по вопросу о примѣненiи Русскаго алфавита къ инородческимъ языкамъ, Казань, Типографiя Императорскаго Университета, 1883.

 

Kursinio darbo problemų aiškinimasis.