Užduotis

LITH 520, Topics in Historical Lithuanian Linguistics

14 savaitė  Aušra. Varpas. Antano Baranausko (1896) ir Kazimiero Jauniaus (1911) gramatikos.

 

Tekstai:

1. Antano Baranausko (1896) gramatika: p. 1–25. Susipažini su gramatikos siūloma rašyba, morų teorija, fonetika ir kt.

2. Kazimiero Jauniaus (1911) gramatika: p. I–IVI, p. 1–35. Susipažini su gramatikos rašyba, bendrinės kalbos samprata, fonetika ir kt.

 

Kursinio darbo problemų aiškinimasis.