Užduotis

LITH 520, Topics in Historical Lithuanian Linguistics

15 savaitė  Kazimiero Kristupo Daukšos (?) ir Jono Jablonskio (1901) gramatikos.

 

Tekstai:

1. Kazimiero Kristupo Daukšos (?) gramatikos rankraštis: p. 1–35. Susipažinti su gramatikos rašyba, fonetika, morfologijos bruožais ir kt.

2. Jono Jablonskio (1901) gramatika: p. 1–35. Susipažinti su gramatikos rašyba, fonetika, morfologijos bruožais ir kt. Pamąstyti, kodėl tai gramatika, kuriai suteikiama simbolinė bendrinės kalbos „kodifikuotojos“ reikšmė.

 

Kursinio darbo problemų aiškinimasis.