Užduotis

Užduotis

LITH 520, Topics in Historical Lithuanian Linguistics

2 savaitė  Kirilika lietuvių kalbai.

Reikėtų įvertinti bendrą kirikos diegimo lietuvių kalbai situaciją, chronologiją, klasifikacijų bandymus, atkreipti dėmesį į kalbos, rašybos aspektus.

Skaityti:

1. Juozas Tumas, Lietuvių literatūra rusų raidėmis, Kaunas, 1924 (p. 38–49)

2. G.S.: “Development of the Cyrillic Orthography for Lithuanian in 1864–1904,” Lituanus 51(2), Chicago, 2005 (p. 29–55)

3. Vytautas Merkys, Knygnešių laikai, Vilnius, 1994 (p. 38–49)

4. G.S.: „Tarptautinė konferencija ‘Tautinis tapatumas ir kalba: draudimo aplinkybės, pasekmės, asmenybių vaidmuo’ (Šiaulių universitetas, 2004 05 27–29)“, Archivum Lithuanicum 6, 2004 (p. 371–380)

5. Jurgita Venckienė: „Kirilika rašyti lietuviški XIX amžiaus pabaigos ir XX amžiaus pradžios rankraštiniai tekstai“, Archivum Lithuanicum 8, 2006 (p. 319–332)