Užduotis

LITH 520, Topics in Historical Lithuanian Linguistics

3 savaitė  Lietuvių kalbos kirilika. Stanislovas Mikuckis, Laurynas Ivinskis ir Tomas Žilinskis.

Reikėtų atkreipti dėmesį bent į du dalykus: a) ortografijos bruožus, b) tarmę. Užpildyti visiems tekstams po lentelę.

Tekstai:

1. Stanislovas Mikuckis ir Laurynas Ivinskis, АБЕЦЕЛЕ ЖЕМАЙТИШКАЙ-ЛѢТУВИШКА. Ишдôта пар исакима Io Милестас Виряўсiоя Редитоя шяўрес-вакаро шалѣс М. Н. МУРАВЬЕВА. ВИЛЬНЮЕ. Спаўстувее А. Киркора. 1864 (p. 5, 15–21)

2. Laurynas Ivinskis, КАЛЕНДОРЮСЪ УКИШКАСИСЪ АНТЪ МЭТУ ВѢШПАТѢСЪ 1865, [...] ВИЛЬНА, въ Типографi и А. Сыркина. 1865 (p. 22–33)

3. Tomas Žilinskis, АБЕЦЕЛЕ лѣтувишкай-русишка, дел наудос лемэнторишку мокслинийчю [ ...] Варшава. Спаўстувее Коммиссиiос Апшвѣтимо Публично. 1865 (p. 3, 38, 40, 42, 44)

 

Skaityti straipsnius:

1. Aleksej Miller, „Kalba, tapatybė ir lojalumas Rusijos Imperijos valdžios politikoje“, Raidžių draudimo metai, sud. Darius Staliūnas, Vilnius, LII, 2004 (p. 15–26)

2. Boris Uspenskij, „Nikolajus I ir lenkų kalba (Rusijos imperijos kalbinė politika Lenkijos Karalystėje: grafikos ir rašybos klausimai)“, Raidžių draudimo metai, sud. Darius Staliūnas, Vilnius, LII, 2004 (p. 27–43)

3. G.S., „Lietuviška ir rusiška lietuviškų spaudinių kirilika 1864–1866 metais“, Raidžių draudimo metai, sud. Darius Staliūnas, Vilnius, LII, 2004 (p. 139–173) (Šitą straipsnį pakanka kiek pasklaidyti...)