Užduotis

LITH 520, Topics in Historical Lithuanian Linguistic

7 savaitė  Lietuvių kalbos kirilika. Bialobžeskio Išguldymai Šventų Evangelijų 1, 2, 3 ir 4 dalys, 1869–1870. Jeronimas Račkauskis, Kalikstas Kasakauskis, Otonas Praniauskas, Juozas Dovydaitis, R. Stakėnas, A. Beresnevičius.

 

Tekstai:

1. ИШГУЛЬДИМАЙ ШВЕНТУ ЕВАНЕЛΙЮ 1869, 1 dalis. (Vertė Jeronimas Račkauskis).

2. Jeronimo Račkauskio АКТАСЪ ИРЪ ПОТЕРЕЙ [...] 1867 (p. 1–9).

Račkauskio kalbos bruožus reikėtų palyginti su straipsniu: Daiva Litvinskaitė, „Jeronimo Kiprijono Račkauskio knygų Munkos Viešpaties (1857), Vadovo į dangų (1857) ir Balso Dievo (1858) kalbos ypatumai“, Archivum Lithuanicum 6, 2004, p. 147–146.

Taip pat gali būti pravartu pasiremti: Daiva Litvinskaitė, „Kirilikos Evangelijų (Евангелiесъ, 1865) rašyba: Laurynas Ivinskis ir Jonas Krečinskis“, Archivum Lithuanicum 7, 2005, p. 123–138.

3. ИШГУЛЬДИМАЙ ШВЕНТУ ЕВАНЕЛΙЮ 1869, 2 dalis. (Vertė Kalikstas Kasakauskis).

4. ИШГУЛЬДИМАЙ ШВЕНТУ ЕВАНЕЛΙЮ 1870, 3 dalis. (Vertė Otonas Praniauskas).

5. ИШГУЛЬДИМАЙ ШВЕНТУ ЕВАНЕЛΙЮ 1870, 4 dalis. (Vertė Juozas Dovydaitis, vėliau R. Stakėnas, A. Beresnevičius).

 

Skaityti:

1. Darius Staliūnas, „Kas būtų, jeigu…? Kelios XIX a. Lietuvos istorijos alternatyvos“, Kultūros barai 5, 2006.

2. Darius Staliūnas, „Termino “rusinimas” prasmės istorija (XIX a. 7 dešimtmetis)“, Lituanistica, 2006.