Užduotis

LITH 520, Topics in Historical Lithuanian Linguistic

8 savaitė  Lietuvių kalbos kirilika. Kazimiero Lelio knyga siuvėjams ir Ipolito Liutostanskio beletristika. Jono Krizostomo Gintilos hebraistika.

 

Tekstai:

1. Kazimieras Lelys, ЛѢТУВОСЪ КРЯУЧѢМЪ Драпану сукирпима моксласъ скиримъ дель патьмокимаси. Сустатитасъ иръ ишдуотасъ нуогъ КАЗИМЯРА В. ЛЯЛИСЪ. СПАУСТУВЕ А. РЕЙНБЕРГЯ. Минтауiо, антъ дiджiосiосъ уличiосъ № 17. 1887.

2. Ipolitas Liutostanskis, ИШЛАЙДЕНСЪ УГНИ, НЕ БЕ УЖГЯСИНСИ. ВИЛЬНА. Изданiе Русской Книжной Торговли А. Г. Сыркина, Большая ул., собств. домъ № 88. 1888, 1888 (Levo Tolstojaus apysakaitė).

3. Kažkaip palyginti su Zacharijaus Liackio redaguotu ankstesniu rankraščiu. Taip pat paskaityti vidinę Liackio recenziją šiam Liutostanskio vertimui.

4. Ipolitas Liutostanskis, КАУКАЗА НЕВАЛЬНИКАСЪ. ЛЯОНА ТОЛСТОИ (Партлумочита ишъ рускишка). ВИЛЬНА. Типографiя А. Г. Сыркина, Большая ул., соб. д., № 88. 1891, 1891 (Levo Tolstojaus apysakaitė).

 

Skaityti (nebūtinai atidžiai):

G.S., „Kazimiero Lelio ir Ipolito Liutostanskio lietuviškos kirilikos modeliai, 1887–1891“, Archivum Lithuanicum 8, 2006, p. 279–316.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Žemaičių vyskupo hebraisto Jono Krizostomo Gintilos kolekcija. Žemaitiško teksto skaitymas.

1. Čia yra trys variantai mokytis jidiš raidžių: 1. 2. 3. Dar vieno profesoriaus komentras apie diakritinius ženklus po raidėmis.

2. Čia yra trys puslapiai iš Gintilos rinkinio.

3. Nesiūlau namie studijuoti hebraistikos, geriau pradėkime tik per paskaitą, nes savarankiška pradžia gali suėsti begalę laiko.